Մաթեմատիկայի ուսուցիչների 23-րդ գիտամեթոդական համաժողով նվիրված Ա.Շահինյանի 110-ամյակին:

1 2 3 5

Զեկույց՝ գիտաժողովի նախագահ — Օ.Միքայելյան, ֆ.մ.գ.թ.
Զեկույց՝ Դիրիխլեի սկզբունքը և նրա կիրառումը խնդիրները լուծելիս — Կ.Առաքելյան, մ.գ.թ., դոցենտ
Զեկույց՝ Կշռում — Ն.Պողոսյան, ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Զեկույց՝ Մաթեմատիկայի և ծրագրավորման խմբակ 6-8-րդ դասարանների համար — Ս.Խաչատրյան, Սյունիքի մարզ, գ.Սյունիքի միջնակարգ դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ
Զեկույց՝ Մարմնական անկյուն — Ա.Սարգսյան, Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի մաթեմատիկայի ուսուցիչ