Հաշվետվություն

ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի

 1. Ներքին Գնահատման Հաշվետվություն

 

2.  Ֆինանսական  Հաշվետվություն

3.  Բյուջեի Նախագիծ-2017 — 1   Բյուջեի Նախագիծ-2017 — 2

4.  Բյուջեի Նախագիծ-2017  (լրամշակված)

5.  Նախահաշիվ — 2018 — լրամշակված