Հաշվետվություն

ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի

 1. Ներքին Գնահատման Հաշվետվություն

 

2.  Ֆինանսական  Հաշվետվություն

  • I եռամսյակ —  1,   2,   3,   4,   5,   6

3.  Ֆինանսական  Հաշվետվություն

4.  Բյուջեի Նախագիծ-2017 — 1   Բյուջեի Նախագիծ-2017 — 2